Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)

Photographer: onbekend

dr. R. (Rob) van Es


 • Faculty of Social and Behavioural Sciences
  Programme group: Transnational Configurations, Conflict and Governance
 • Visiting address
  REC BC
  Nieuwe Achtergracht 166  Room number: B9.10
 • Postal address:
  Postbus  15578
  1001 NB  Amsterdam
 • R.vanEs@uva.nl
  T: 0205252101
  T: 0205252169

Eigen website:

Zie voor meer informatie mijn eigen site www.robvanes.com

2012

 • van Es, R., & van der Wal, H. (2012). Innovation in SMEs: a race with no finish line. International Journal of Innovation Management, 16(5), [1250027]. DOI: 10.1142/S1363919612500272  [details] 

2010

 • van Es, R., & Pels, T. (2010). The political dimension: added value for cross-cultural analysis: Nozawa and Smits, two CEO's and their public statements. Journal of Business Ethics, 91(3), 319-327. DOI: 10.1007/s10551-009-0085-1  [details] 

2005

 • van Es, R. (2005). Maatschappelijk verantwoord ondernemen. In B. van Ruler (Ed.), Communicatiemanagement in communicatiewetenschappelijk perspectief (pp. 281-293). Boom.
 • van Es, R. (2005). Media en ethiek. In J. Braeckman (Ed.), Ethiek van DNA tot 9/11 (pp. 201-226). Amsterdam University Press.

2004

 • van Es, R. (2004). Ethiek van Public Relations.: Het morele kapitaal. In J. Mastenbroek (Ed.), Public Relations: De communicatie van organisaties (pp. 117-128). Kluwer.
 • van Es, R. (2004). Transcultural Ethics: Beyond the Electronic Economy of MTV. In P. Koslowski (Ed.), Business Ethics and the Electronic Economy (pp. 144-158). Springer.
 • van Es, R. (2004). Veranderfilosofie en ethiek van organiseren. M & O : tijdschrift voor management en organisatie, 58, 102-115.
 • van Es, R., & French, W. (2004). Resolving Conflicts over Ethical Issues: Face-to-face versus Internet Negotiatons. Journal of Business Ethics, 53, 165-172.

2003

 • van Es, R. (2003). Inside and Outside the Insider: A Film Workshop in Practical Ethics. Journal of Business Ethics, 89-97.
 • van Es, R. (2003). Whistleblowing and Media Logic. Business Ethics: A European review, 12, 144-150.

2002

 • van Es, R. (2002). Een kritische genealogie van organisatiecultuur. Filosofie in bedrijf, 14, 15-26.
 • van Es, R. (2002). From Impartial Advocates to Political Agents: Role Switching and Trustworthiness in Consultancy. Journal of Business Ethics, 38, 145-151.
 • van Es, R. (2002). Moral Compromise: Owen and Holbrooke mediating the Bosnia Conflict. International Negotiation, 7, 169-183.
 • van Es, R. (2002). Persistent Ambiguity and Moral Responsibility in Rashomon. In K. Stoehr (Ed.), Film and Knowledge: Essays on the Integration of Images and Ideas (pp. 102-120). McFarland.
 • van Es, R., & French, W. (2002). Constructivist Negotiation Ethics. Journal of Business Ethics, 47, 83-90.

2000

 • van Es, R. (2000). Ethiek in adviesprocessen. Samsom/Kluwer.
 • van Es, R. (2000). The Dialogical Turn of Public Relation Ethics. Journal of Business Ethics, 27, 69-77.

1997

 • van Es, R. (1997). Machinisten en Managers: Strategisch onderhandelen over cultuurverandering bij de NS. Nijenrode Management Review, 23-28.

1996

 • van Es, R. (1996). Negotiating Ethics: On ethics in negotiation and negotiating in ethics. Eburon Publishers.

1995

 • van Es, R. (1995). Onderhandelingsstijlen van Nederlandse managers. Negotiation Journal, 41-48.

1994

 • van Es, R., & Meerts, P. (1994). Het zelfbeeld van onderhandelaars in de Europese gemeenschap. Negotiation Journal, 28-35.

1993

 • van Es, R. (1993). On Being a Consultant in Business Ethics. Business Ethics: A European review, 228-232.
 • van Es, R. (1993). Partnership on a Dutch Gas Pocket. Business Ethics: A European review, 82-86.

1992

 • van Es, R., & Lindenbergh, D. (1992). The Changes for Europe´s Gamblers. Business Ethics: A European review, 68-72.

1991

 • van Es, R. (1991). Een ethiek van belangen. Wolters Noordhoff.
 • van Es, R. (1991). Naar een onderhandelingsethiek: Casus: ondernemen in Zuid-Afrika. Filosofie & Praktijk, 1-17.
 • van Es, R. (1991). Tussen Hobbes en Habermas: Ethiek via onderhandelen. Negotiation Journal, 43-50.

1990

 • van Es, R. (1990). Discussie-ethiek ter discussie. Krisis, 88-91.

2016

 • van Es, R., & van Rossum, J. (2016). De stad als organisatie: lessen uit The Wire. Deventer: Vakmedianet. [details] 

2014

 • van Es, R. (2014). Het model voor morele besluitvorming: werkboek (Tweede editie). Deventer: Vakmedianet.
 • van Es, R. (2014). Praktijkboek veranderdiagnose. Deventer: Kluwer. [details] 
 • van Es, R. (2014). Inleiding. In R. van Es (Ed.), Praktijkboek veranderdiagnose (pp. 11-14). Deventer: Kluwer. [details] 
 • van Es, R. (2014). Veranderkundige inzichten: conclusies en het bijgestelde diagnosemodel. In R. van Es (Ed.), Praktijkboek veranderdiagnose (pp. 229-242). Deventer: Kluwer. [details] 

2013

 • van Es, R. (2013). Veranderdiagnose: de onderstroom van organiseren. - 2e editie. Deventer: Vakmedianet Management. [details] 

2012

 • van Es, R. (2012). Het model voor morele besluitvorming: werkboek. Deventer: Kluwer. [details] 

2011

 • van Es, R. (2011). Diagnosing Change. The organizational undercurrent. Deventer: Kluwer.
 • van Es, R. (2011). Professionele ethiek: morele besluitvorming in organisaties en professies. Deventer: Kluwer. [details] 

2009

 • van Es, R. (2009). Noem het vooral geen cultuurverandering: woord vooraf. In R. van Es, J. Boonstra, & H. Tours (Eds.), Cultuurverandering: mythe en realiteit (pp. 9-26). Deventer: Kluwer. [details] 
 • van Es, R., Boonstra, J., & Tours, H. (2009). Cultuurverandering: mythe en realiteit. Deventer: Kluwer. [details] 

2008

 • van Es, R. (2008). Veranderdiagnose: de onderstroom van organiseren. Deventer: Kluwer. [details] 
 • van Es, R. (2008). Veranderen van organisatiecultuur: veelvoudigheid in denken en doen. Amstelveen: Lenthe Publishers. [details] 
 • van Es, R. (2008). De meerwaarde van morele en politiek analyses: de case van Nozawa en Smits. In R. van Es (Ed.), Veranderen van organisatiecultuur: veelvoudigheid in denken en doen (pp. 99-111). Amstelveen: Lenthe Publishers. [details] 
 • van Es, R. (2008). Het Nexusmodel: de politieke dimensie van organisatiecultuur. In R. van Es (Ed.), Veranderen van organisatiecultuur: veelvoudigheid in denken en doen (pp. 85-98). Amstelveen: Lenthe Publishers. [details] 
 • van Es, R. (2008). Inleiding en opzet. In R. van Es (Ed.), Veranderen van organisatiecultuur: veelvoudigheid in denken en doen (pp. 9-16). Amstelveen: Lenthe Publishers. [details] 
 • van Es, R. (2008). Over cultuur en organisatie: een literatuurgids door drie historische perioden. In R. van Es (Ed.), Veranderen van organisatiecultuur: veelvoudigheid in denken en doen (pp. 18-41). Amstelveen: Lenthe Publishers. [details] 

2004

 • van Es, R. (2004). Communicatie en ethiek: Organisaties en hun publieke verantwoordelijkheid. Boom.
 • van Es, R. (2004). Ethiek - basisbegrippen. In Communicatie en ethiek: Organisaties en hun publieke verantwoordelijkheid (pp. 14-22). Boom.
 • van Es, R. (2004). Ethische perspectieven - analyse van morele kwesties. In Communicatie en ethiek: Organisaties en hun publiek verantwoordelijkheid (pp. 34-46). Boom.
 • van Es, R. (2004). Identiteit en verantwoordelijkheid: Synthese voor een ethische positiebepaling. In Communicatie en ethiek: Organisaties en hun publieke verantwoordelijkheid (pp. 47-58). Boom.
 • van Es, R. (2004). Motieven en Waarden - redenen om moreel verantwoord te handelen. In Communicatie en ethiek: Organisaties en hun publieke verantwoordelijkheid (pp. 23-33). Boom.
 • van Es, R., & van der Erve, I. (2004). Slotcasus: MTV en het organiseren van jeugdculturen. In Communicatie en ethiek: Organisaties ne hun publieke verantwoordelijkheid (pp. 233-239). Boom.
 • van Es, R., & van der Wal, Z. (2004). Zoeken naar nieuwe verhoudingen: de Brent Spar affaire. In Communicatie en ethiek: Organisaties en hun publieke verantwoordelijkheid Boom.

2000

2018

 • van Es, R. (2018). Made in Dagenham: de politiek van maatschappelijke transformaties’. Management en Consulting, 18(3), 76-79.
 • van Es, R. (Author). (2018). Ethical Decision-making for Certified Experts. Web publication/site, Nijkerk: Terzet Digitaal-Congres.Retrieved from http://digitaalaanleveren.nl/files/bladerboek/230565DC15Es/ 
 • van Es, R. (2018). A Late Quartet: kunst als inspireren, leren en samenwerken’. Management en Consulting, 18(1), 78-81.
 • van Es, R. (2018). Diagnosticeren van organisaties. In J. Boonstra (Ed.), Perspectieven op veranderen (pp. 49-74). Deventer: Vakmedianet. [details] 
 • van Es, R. (2018). The Remains of the Day: obsessieve professionaliteit’. Management en Consulting, 18(2), 110-113.
 • van Es, R. (2018). ‘Still Life: toewijding versus efficiency’. Management en Consulting, 18(4), 104-107.
 • van Es, R., & van Rossum, J. S. (2018). Diagnosing a City´s Social Diversity. In R. Rocco (Ed.), Jane Jacobs is still here: Jane Jacobs 100 Her legacy and relevance in the 21st Century TU Delft Press.

2017

 • van Es, R. (2017). Ethiek voor Gerechtelijk Deskundigen. In N. Keijser (Ed.), 10 jaar LRGD Deskundigen: Uitgave bij gelegenheid van het jaarlijkse symposium op 23 november 2017 van het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (pp. 75-85). Den Haag: Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD).
 • van Es, R. (2017). The Organizational Undercurrent (Workbook): Diagnosis and Initial Interventions. Deventer: Vakmedianet.
 • van Es, R. (2017). Doubt: hard inzetten vanuit intuïtie’. Management en Consulting, 17(2).
 • van Es, R. (2017). Veranderdiagnose. De onderstroom van organiseren. - 3e editie. Deventer: Vakmedianet.
 • van Es, R. (2017). Onderhandelingsethiek. In Lexicon van de Ethiek / Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie (E.N.S.I.E.) E.N.S.I.E..
 • van Es, R. (2017). 'Redbeard: leren in de kliniek door te ervaren, inspireren en imiteren. Management en Consulting, 17(1), 88-91.
 • Boonstra, J., & van Es, R. (2017). Spelpatronen in maatschappelijke organisaties. In J. Boonstra (Ed.), Veranderen van maatschappelijke organisaties: Praktische concepten en inspirerende praktijkverhalen (pp. 92-127). Amsterdam: Business Contact. [details] 
 • van Es, R. (2017). De onderstroom van organiseren: Diagnose en eerste interventies. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet. [details] 
 • van Es, R. (2017). Professioneel blijven leren. Management en Consulting, 17(4), 94-97. [details] 
 • van Es, R. (2017). Sexy artificiële intelligentie. Management en Consulting, 17(3), 82-85. [details] 

2016

 • van Es, R. (2016). Ethiek op straat: Onderhandelen over moraliteit. In R. van Es, & J. van Rossum (Eds.), De Stad als Organisatie: Lessen uit The Wire (pp. 94-107). Deventer: Vakmedianet. [details] 
 • van Es, R. (2016). Good Will Hunting: Van loopgraaf naar waagstuk via een helpend gesprek. Management en Consulting, 120-124.
 • van Es, R. (2016). Margin Call: De instinctieve moraal versus de sociale moraal. Management en Consulting, 100-103.
 • van Es, R. (2016). The Draughtsmans Contract: Tussen naiviteit en arrogantie: mister Neville als opdrachtnemer. Management en Consulting, 110-113.
 • van Es, R. (2016). Twelve angry men: Morele moed en rechtvaardigheid in een pressure cooker. Management en Consulting, 72-75.
 • van Es, R. (2016). Zevenmaal inzoomen: Meervoudig kijken. In R. van Es, & J. van Rossum (Eds.), De Stad als Organisatie: Lessen uit The Wire (pp. 18-35). Deventer: Vakmedianet. [details] 
 • van Es, R., & van Rossum, J. (2016). De stad als organisatie: Conclusies. In R. van Es, & J. van Rossum (Eds.), De Stad als Organisatie: Lessen uit The Wire (pp. 435-448). Deventer: Vakmedianet. [details] 
 • van Es, R., & van Rossum, J. (2016). Inleiding. In R. van Es, & J. van Rossum (Eds.), De Stad als Organisatie: Lessen uit The Wire (pp. 9-13). Deventer: Vakmedianet. [details] 

2015

2014

 • van Es, R., & Verhoeven, J. (2014). Arbeidsre-integratie op een eiland: de professionele ethiek van een arbeidsdeskundige. Nijkerk: Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen. [details] 
 • van Es, R., & Verhoeven, J. (2014). Arbeidsreintegratie op een eiland. AD-VISIE, 1-12.

2013

 • van Es, R. (2013). Een inleiding in de ethiek voor mediators. Tijdschrift Conflicthantering, 8(6), 8-11. [details] 
 • van Es, R. (2013). Professionele ethiek en de zelfstandige ambtenaar. De Leerkracht, 9, 131-134.
 • van Es, R. (2013). Professionele ethiek. Opleiding en Ontwikkeling, 6-10.

2012

 • van Es, R. (2012). Anticiperen op morele conflicten. Tijdschrift Conflicthantering, 7(8), 21-28. [details] 
 • van Es, R. (2012). Het belang van ethiek: moreel verantwoord handelen. In E. Blokland, M. Neyzen, & S. Wagenaar (Eds.), Communicatie van organisaties: handboek public relations. - 6e geheel herz. dr (pp. 119-137). Amsterdam: Adformatie Groep. [details] 
 • van Es, R., & de Roode, P. (2012). Faciliteren van verantwoordelijkheid. Management en Literatuur, 60-64.

2011

 • van Es, R., & de Roode, P. (2011). Hoe stimuleren we mensen binnen organisaties hun verantwoordelijkheid te nemen? Management en Literatuur, 43-47.

2010

 • van Es, R., & Hagoort, B. (2010). Gedragscode & Organisatie SRA. Stichting Register-arbeidsdeskundigen.
 • van der Wal, H., & van Es, R. (2010). Innoveren bij het mkb: een race zonder finish. M & O : tijdschrift voor management en organisatie, 64(1), 28-47. [details] 

2009

 • van Es, R., & Hermans, R. (2009). Het dilemma als een morele kwestie. Management Executive, 29-32.
 • van Es, R., & Hermans, R. (2009). Waardendomeinen wijzen de weg in moreel labyrint. Management Executive, 32-34.

2005

 • van Es, R. (2005). Oogst van de veranderkundige rede. Sioo.
 • van Es, R. (2005). Klachtbehandeling en rechtvaardigheid in het voortgezet onderwijs. Meso Magazine 193, 24-28.
 • van Es, R. (2005). Opwaardering van het onbewuste. In Oogst van de veranderkundige rede (pp. 18-21). Sioo.

2003

 • van Es, R. (2003). Cultuur en organisatieverandering. Opleiding en Ontwikkeling, 27(3), 25-29.

2002

 • van Es, R. (Author). (2002). De adviseur als whistleblower?. Web publication/site, Management Consultant.

1997

 • van Es, R. (1997). Ethiek op Televisie. (Cahiers Journalistiek en Communicatie; Vol. 16). HvU Press.
 • van Es, R., & Meijlink, T. (1997). De morele beroepspraktijk van de Algemene Rekenkamer. Klankbordgroep Algemene Rekenkamer, 17-29.

1996

 • van Es, R., & Andre de la Porte, J. (1996). Surfen op de golven van onvoospelbaarheid. Controllersvizier, 14-17.

1995

 • van Es, R., & Meijlink, T. (1995). Ethiek en professie. Kok Kampen.

1994

 • van Es, R. (1994). Whistleblowing en positieve actie: Twee morele kwesties in het personeelsbeleid. Personeelsbeleid, 21-25.

1993

 • van Es, R. (1993). Kwaliteit als deugd. Leidinggeven & Organiseren, 15-19.

2008

 • van Es, R. (Photographer). (2008). Diagnosticeren van organisatieproblemen. Digital or Visual Products, MainPress.

Award

 • Wervelman, E.-J. & van Es, R. (2018). AD Award 2018.
 • van Es, R. (2009). Managementboek van het jaar, maart 2009, Rode Hoed Amsterdam - Veranderdiagnose. De onderstroom van organiseren 2008 Kluwer, Deventer 208 blz..
 • van Es, R. (1991). Wolters Noordhoff Academieprijs 1991.

Scientific position

 • van Es, R. (2015-2018). Ethiek lid van de Commissie Handhaving en Ethiek, Vereniging Register Controllers.
 • van Es, R. (2014-2016). Lid van de Commissie Professionalisering ´Hart voor de zaak´, Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg.
 • van Es, R. (2010-2013). Voorzitter van de Commissie Ethiek, Stichting Register Arbeidsdeskundigen.
 • van Es, R. (2007-2013). Lid van de Commissie Opleidingen, de Orde van Organisatie Adviseurs.
 • van Es, R. (2002-2017). Information and conferences on the Crossroads of Ethics and Economics, International Society for Business, Ethics and Economics.
 • van Es, R. (1998-2008). Lid van de Raad van Toezicht, Zaantheater.
 • van Es, R. (1992-2017). Information center and conferences on ethics and business, European Business Ethics Network.

Media appearance

 • van Es, R. (06-03-2014). Over HBO serie "The Wire" [Television] RTL. Over HBO serie "The Wire".

Journal editor

 • van Es, R. (editor) (2010-2011). Wetenschapsfilosofie in Context (Journal).
 • van Es, R. (editor) (2010-2011). Wetenschapsfilosofie in Context (Journal).
 • van Es, R. (reviewer) & Boonstra, J. (reviewer) (2009). M & O : tijdschrift voor management en organisatie (Journal).
 • van Es, R. (editor) (2009). Wetenschapsfilosofie in Context (Journal).
 • van Es, R. (reviewer) & Schuiling, G. (reviewer) (2004). M & O : tijdschrift voor management en organisatie (Journal).

Talk / presentation

 • van Es, R. (speaker) (23-11-2017). No-go area, post it of theezakje?, Lustrum Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen, Utrecht.
 • van Es, R. (speaker) (25-5-2016). Jane Jacobs 100: Her legacy and relevance in the 21th century, TU Delft.
 • van Es, R. (speaker) (3-12-2013). Jaarcongres Verandermanagement, Kluwer Management.
 • van Es, R. (speaker) (2-12-2011). Jaarcongres Verandermanagement, Kluwer Management.

Others

 • van Es, R. (organiser) (3-6-2016). Seminar De stad als organisatie. Lessen uit The Wire, Amsterdam. Zes korte lezingen met boekpresentatie. (organising a conference, workshop, ...).
 • van Es, R. (organiser) (5-4-2014). UvA Open dag The Wire, Amsterdam. Vier lezingen met discussie. (organising a conference, workshop, ...).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • vanSvision
  Consultancy

edit contact information edit tabs