Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)

Photographer: Sjoerd van der Hucht

prof. dr. I.A. (Ruben) van Gaalen


 • Faculty of Social and Behavioural Sciences
  Programme group: Institutions, Inequalities and Life courses
 • Visiting address
  Nieuwe Achtergracht 166  
 • Postal address:
  Nieuwe Achtergracht  166
  1018 WV  Amsterdam
 • I.A.vanGaalen@uva.nl

2018

 • de Leeuw, S. G., Kalmijn, M., & van Gaalen, R. (2018). The intergenerational transmission of educational attainment among non-residential fathers and their children. Research in Social Stratification and Mobility, 55, 40-50. DOI: 10.1016/j.rssm.2018.03.004 

2017

 • de Vuijst, E., Poortman, A-R., Das, M., & van Gaalen, R. (2017). Cross-sibling effects on divorce in the Netherlands. Advances in Life Course Research, 34, 1-9. DOI: 10.1016/j.alcr.2017.06.003 
 • van Spijker, F., van der Houwen, K., & van Gaalen, R. (2017). Invloed ouderlijk opleidingsniveau reikt tot ver in het voortgezet onderwijs. Economisch-Statistische Berichten, (4749).
 • Chkalova, K., & van Gaalen, R. (2017). Staat een flexibele arbeidsrelatie een vaste partnerrelatie in de weg? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33(3), 342-359. [details] 
 • Poortman, A-R., & van Gaalen, R. (2017). Shared Residence After Separation: A Review and New Findings from the Netherlands. Family Court Review, 55(4), 531–544. DOI: 10.1111/fcre.12302  [details] 

2016

2015

 • Kleinepier, T., de Valk, H. A. G., & van Gaalen, R. (2015). Life Paths of Migrants: A Sequence Analysis of Polish Migrants’ Family Life Trajectories. European Journal of Population, 31(2), 155-179. DOI: 10.1007/s10680-015-9345-1 

2014

 • Zorlu, A., Mulder, C. H., & van Gaalen, R. (2014). Ethnic Disparities in the Transition to Home Ownership. Journal of Housing Economics, 26, 151-163. DOI: 10.1016/j.jhe.2014.01.004  [details] 
 • van Rooijen, J., & van Gaalen, R. (2014). Het effect van ontslag van de man op zijn scheidingskans. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2014, 414-425.
 • Schenk, N., Dykstra, P. A., Maas, I., & van Gaalen, R. (2014). Older adults’ networks and public care receipt: do partners and adult children substitute for unskilled public care? Ageing and Society, 34(10), 1711-1729. DOI: 10.1017/S0144686X13000469 

2013

 • van Poppel, F., Schenk, N., & van Gaalen, R. (2013). Demographic Transitions and Changes in the Living Arrangements of Children: The Netherlands 1850-2010, Population Research and Policy Review, 32(2), 243-260. DOI: 10.1007/s11113-012-9264-3 

2012

 • van Gaalen, R. (2012). Later baankansen voor ontslagen jongeren. Economisch-Statistische Berichten, 97, 202-204. [4632].

2010

 • Smits, A., van Gaalen, R. I., & Mulder, C. H. (2010). Parent-child coresidence: Who moves in with whom and for whose needs? Journal of Marriage and the Family, 72(4), 1022-1033. DOI: 10.1111/j.1741-3737.2010.00746.x  [details] 
 • van Gaalen, R., Dykstra, P. A., & Komter, A. E. (2010). Where is the Exit?Intergenerational ambivalence and relationship quality in high contact ties. Journal of Aging Studies, 24(2), 105-114. DOI: 10.1016/j.jaging.2008.10.006 

2009

 • van Gaalen, R., & van Poppel, F. (2009). The familial environment of children: Long-term changes and social variation in the Netherlands. Journal of Family Issues, 30(5), 653-669. DOI: 10.1177/0192513X08331116 

2008

 • van Gaalen, R., & Bijwaard, G. (2008). Wat bindt arbeidsmigranten aan Nederland? Levensloopdynamiek van tussen 1999 en 2003 gearriveerde arbeidsmigranten. In M. Mol, H-J. Dirven, & R. van der Bie (Eds.), Dynamiek in de Sociale Statistiek: Nieuwe cijfers over de sociaaleconomische levensloop (pp. 191-205). Voorburg: CBS.
 • van Gaalen, R., Dykstra, P. A., & Flap, H. (2008). Intergenerational Contact beyond the dyad: The role of the sibling network. European journal of Ageing, 5(1), 19-29. DOI: 10.1007/s10433-008-0076-6 
 • Scheele, D., van Gaalen, R., & van Rooijen, J. (2008). Werkzekerheid op de Nederlandse arbeidsmarkt aan de hand van de gevolgen van massaontslagen. In M. Mol, & et al (Eds.), Dynamiek in de Sociale Statistiek: Nieuwe cijfers over de sociaaleconomische levensloop (pp. 227-239). Voorburg: CBS.
 • van Poppel, F., & van Gaalen, R. (2008). Family structure and childhood survival. In G. Mineau, & T. Bengtsson (Eds.), Kinship and Demographic Behavior in the past (pp. 105-134). Berlin: Springer.
 • van Poppel, F., & van Gaalen, R. (2008). Sociale klasse, sociale mobiliteit en sterfte in Nederland 1850-2007. In I. Maas, M. van Leeuwen, & K. Mandemakers (Eds.), Honderdvijftig jaar levenslopen; De Historische Steekproef Nederlandse Bevolking (pp. 203-236). Amsterdam: Amsterdam University Press.

2007

 • van Gaalen, R., & van Poppel, F. (2007). Kinderen en de veranderingen in de gezinsstructuur in de afgelopen anderhalve eeuw. In T. van der Lippe, P. A. Dykstra, G. Kraaykamp, & J. Schippers (Eds.), De maakbaarheid van de levensloop (pp. 21-42). Assen: Van Gorcum.
 • Kendig, H., Dykstra, P. A., van Gaalen, R., & Melkas, T. (2007). Health of aging parents and childless Individuals. Journal of Family Issues, 28(11), 1457-1486. DOI: 10.1177/0192513X07303896 
 • van Poppel, F., & van Gaalen, R. (2007). Kinderen, gezinnen en familie. In W. Koops, B. Levering, & M. de Winter (Eds.), Het kind als spiegel van de beschaving. Een moderne antropologie van het kind. Amsterdam: SWP.

2006

 • van Gaalen, R., & Dykstra, P. A. (2006). Solidarity and conflict between adult children and parents: A latent class analysis. Journal of Marriage and the Family, 68(4), 947-960. DOI: 10.1111/j.1741-3737.2006.00306.x 

2018

 • Chkalova, K., & van Gaalen, R. (2018). Flexibel contract staat een vaste partnerrelatie onder laagopgeleiden in de weg. Demos, (4).
 • van den Berg, L., & van Gaalen, R. (2018). Studeren en uit huis gaan nog haalbaar? Samenhang met sociaal leenstelsel en ouderlijke welvaart, 2007–2016. Statistische Trends .

2017

 • Chkalova, K., & van Gaalen, R. (2017). Flexibele arbeid en relatie- en gezinsvorming: Eindrapportage van een onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW. (Research Paper CBS).
 • van Gaalen, R., & te Riele, S. (2017). Kwaliteit van Leven in Nederland. Den Haag: CBS.

2015

 • van Gaalen, R., & Kazemier, B. (2015). Kwaliteit van leven in Nederland. (2015 ed.) Den Haag: CBS. [details] 
 • van Gaalen, R., van den Brakel, M., & Eenkhoorn, E. (2015). Vader of moeder een uitkering, kind ook vaak een uitkering. Sociaal Bestek, 77(2), 20-21. [details] 
 • van Gaalen, R., van den Brakel, M., & Eenkhoorn, E. (2015). Wie opgroeit in een uitkeringssituatie heeft later bovengemiddeld vaak een uitkering. Sociaal-Economische Trends, 2015(01). [details] 
 • Deerenberg, I., & van Gaalen, R. (2015). Samen een woning delen?: 65-plussers en hun volwassenen kinderen. Demos, 31(4), 1-4. [details] 
 • Kazemier, B., & van Gaalen, R. (2015). Jong en met zijn tweeën: vaak rijk, gezond en tevreden. Sociaal Bestek, 77(5), 12-13. [details] 
 • Westerman, S., & van Gaalen, R. (2015). Gezinsdynamiek, ouderlijk opleidingsniveau en schoolniveau van vijftienjarigen. (Bevolkingstrends; No. 15). Den Haag/Heerlen/Bonaire: CBS. [details] 

2014

 • van Gaalen, R. (2014). Veranderend demografisch gedrag van dertigers tussen Generatie X en Y. Demos, 2014(december).
 • van Gaalen, R. (2014). Veranderingen in relatie- en gezinsvorming van Generatie X naar Y. Bevolkingstrends, 2014(juli).
 • van Gaalen, R., Bakker, B., van der Laan, J., Westerman, S., & Scholtus, S. (2014). Hoeveel ouderlijk gezang klinkt door in het gepiep van de jongen? Over de samenhang tussen milieu van herkomst en schoolprestaties van kinderen. Bevolkingstrends, 2014.

2013

 • van Gaalen, R., de Vries, J., Arts, K., & Harmsen, C. (2013). Perspectief op veranderde levenslopen: leven, leren en werken naar geboortegeneratie. Sociaal-Economische Trends, 2013.
 • Harmsen, C., Wobma, E., & van Gaalen, R. (2013). Kinderen van gescheiden ouders gaan jonger samenwonen. Bevolkingstrends, 2013.

2012

 • Das, M., & van Gaalen, R. (2012). Gevolgen van ouderlijke scheiding voor het opleidingsniveau van allochtonen. Bevolkingstrends, 2012.
 • van Gaalen, R., & Stoeldraijer, L. (2012). Gezinssituatie, ouderlijke inkomsten en schoolniveau van 15-jarigen in Nederland (1999-2008). Bevolkingstrends, 2012.

2011

 • Zorlu, A., & van Gaalen, R. (2011). Verschillen in loonontwikkeling van allochtone en autochtone academici. In R. van Gaalen, J. Sanders, W. Smits, & J. F. Ybema (Eds.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: de focus op kwetsbare groepen (pp. 183-203). Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek. [details] 
 • van Gaalen, R., & Smits, W. (2011). Arbeidsmarkttransities in Nederland: een overzicht. In R. van Gaalen, & et al (Eds.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt Den Haag/Heerlen, Hoofddorp: CBS, TNO.
 • van Gaalen, R., & de Vos, A. J. B. M. (2011). Sociaaleconomische positie van ouders en kinderen naar herkomst. Bevolkingstrends, 2011.
 • van Gaalen, R., Fouarge, D., & de Grip, A. (2011). Effect van bedrijfseconomisch ontslag op de participatiekans en het loon. In R. van Gaalen, & et al (Eds.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt Den Haag /Heerlen, Hoofddorp: CBS, TNO.
 • Alberda, A. P., Bloemendal, C., Braams, N., Fortanier, F., van Gaalen, R., Rooijakkers, B., & Smit, R. (2011). Trends in labour immigration to the Netherlands. In Internationalisation monitor 2011 (pp. 77-92). The Hague / Heerlen: Statistics Netherlands. [details] 
 • Verschuren, S., van Gaalen, R., & Nicolaas, H. (2011). Arbeidsmigratie, volgmigratie en retourmigratie in de periode 2000-2006. Bevolkingstrends, 2011.

2010

 • Bloemendal, C., & van Gaalen, R. (2010). Werk en Inkomsten na Faillissementsontslag. Sociaal-Economische Trends, 2010(4), 49-55.
 • Fouarge, D., van Gaalen, R., & de Grip, A. (2010). Participatie en loon na werkloosheid: kapitaalvernietiging of negatief signaal? De administratieve werkelijkheid rond bedrijfseconomisch ontslag. In B. F. M. Bakker, & L. Kuijvenhoven (Eds.), Registers in sociaalwetenschappelijk onderzoek. Mogelijkheden en valkuilen. (pp. 31-50). Den Haag / Heerlen: CBS.
 • Janssen, B., Souren, M., Ooijevaar, J., & van Gaalen, R. (2010). Arbeidsmarkt. In R. van der Vliet, & J. Ooijevaar (Eds.), Jaarrapport Integratie Den Haag / Heerlen: CBS.
 • Lut, A., van Gaalen, R., & Latten, J. J. (2010). Voltijds werkende nieuwe moeders: vooral laag en middelbaar opgeleide vrouwen worden beïnvloed door hun (schoon)moeder. Sociaal-Economische Trends, 2010(4), 28-35.
 • van der Bie, R., van Gaalen, R., de Goede, W., Janissen, E., de Jonge, T., & Kooiman, N. (2010). De Nederlandse Samenleving 2010. Den Haag / Heerlen: CBS.

2008

 • van Gaalen, R., Ooijevaar, J., & Bijwaard, G. (2008). Eerder verblijf in Nederland vergroot de kans op vertrek én terugkomst. Bevolkingstrends, 56(1), 39-43.
 • Besjes, G. J., & van Gaalen, R. (2008). Jong geleerd, fout gedaan? Bevolkingstrends, 56(2), 23-31.
 • Scheele, D., van Gaalen, R., & van Rooijen, J. (2008). Werk en inkomsten na massaontslag: De zekerheid is niet van de baan. (CBS/WRR Verkenning; No. 20). Amsterdam: AUP.

2007

 • van Gaalen, R., & van Poppel, F. (2007). Leeftijd moeder bij eerste geboorte sinds 1850; stijging afgelopen 40 jaar blijkt zonder precedent. Demos, 23(4), 7-8.

2005

 • de Valk, H. A. G., & van Gaalen, R. (2005). Zo zijn we (niet) getrouwd! Demos, 21(2), 9-12.
 • van Gaalen, R. (2005). Gerõngrafiek: Financiële overdracht van ouders op kinderen in Nederland. Geron, 7(2), 42.
 • van Gaalen, R. (2005). Gerõngrafiek: Verwachtingen van ouderen ten opzichte van hun kinderen omtrent mantelzorg. Geron, 7(3), 25.

2003

 • van Gaalen, R. (2003). Mutti ist die Beste. Verdeling huishoudtaken rond geboorte eerste kind in Duitsland. Demos, 19(6).

2017

 • van Gaalen, R. (2017). Over koplopers, waterdragers en bezemwagens: Onderzoek naar de maakbaarheid van de levensloop met registerdata. (Oratiereeks; No. 577). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 

Book editor

 • van Gaalen, R., Goudswaard, A., Sanders, J., & Smits, W. (2013). Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: de focus op flexibilisering. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
 • van Gaalen, R., Sanders, J., Smits, W., & Ybema, J. F. (2011). Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: de focus op kwetsbare groepen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

2007

 • van Gaalen, R. (2007). Solidarity and ambivalence in parent-child relationships Utrecht: ICS Dissertation
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • No ancillary activities

edit contact information edit tabs