Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)

dr. L.H. (Loes) Jansen Verplanke


 • Faculty of Social and Behavioural Sciences
  Dep. Sociology & Antropology
 • Visiting address
  REC BC
  Nieuwe Achtergracht 166  Room number: B6.21
 • Postal address:
  Postbus  15508
  1001 NA  Amsterdam
 • L.H.JansenVerplanke@uva.nl

2018

 • van Bochove, M., Tonkens, E., Verplanke, L., & Roggeveen, S. (2018). Reconstructing the professional domain: Boundary work of professionals and volunteers in the context of social service reform. Current sociology, 66(3), 392-411. DOI: 10.1177/0011392116677300  [details] 

2016

 • Tonkens, E., & Verplanke, L. (2016). Sociale zekerheid: een gelaagd begrip: Materiele, emotionele en relationele zekerheid in de eenentwintigste eeuw. In P. van Lieshout (Ed.), Sociale (on)zekerheid: De voorziene toekomst (pp. 185–201). Amsterdam: Amsterdam University Press. DOI: 10.5117/9789462984608/ch09  [details] 

2013

 • Duyvendak, J. W., & Verplanke, L. (2013). Struggling to belong: social movements and the fight to feel at home. In W. Nicholls, B. Miller, & J. Beaumont (Eds.), Spaces of contention: spatialities and social movements (pp. 69-83). Farnham: Ashgate. [details] 
 • Tonkens, E., & Verplanke, L. (2013). When social security fails to provide emotional security: single parent households and the contractual welfare state. Social Policy and Society, 12(3), 451-460. DOI: 10.1017/S1474746413000110  [details] 
 • Verhoeven, I., Verplanke, L., & Kampen, T. (2013). Affectief burgerschap in de verzorgingsstaat: over de nieuwe publieke moraal. In T. Kampen, I. Verhoeven, & L. Verplanke (Eds.), De affectieve burger: hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pp. 11-23). (Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek; Vol. 2013). Amsterdam: Van Gennep. [details] 
 • Verplanke, L., & Tonkens, E. (2013). Een blok beton of een leven vol scherven: achter de Voordeur in de wijk. In E. Tonkens, & M. de Wilde (Eds.), Als meedoen pijn doet: affectief burgerschap in de wijk (pp. 156-170). (Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek; Vol. 2013). Amsterdam: Van Gennep. [details] 

2009

 • Verplanke, L., & Duyvendak, J. W. (2009). Control over the remote control, or how to handle the normal’ world? The policy and practice of community care for people with psychiatric or intellectual disabilities. In J. W. Duyvendak, F. Hendriks, & M. van Niekerk (Eds.), City in sight: Dutch dealings with urban change (pp. 159-171). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 
 • Verplanke, L., & Duyvendak, J. W. (2009). Eenzaam maar o zo autonoom: over het thuisgevoel van zelfstandig wonende mensen met psychiatrische of verstandelijke beperkingen. Sociologie, 5(2), 300-315. [details] 

2014

2013

 • Kampen, T., Verhoeven, I., & Verplanke, L. (2013). De affectieve burger: hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. (Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek; Vol. 2013). Amsterdam: Van Gennep. [details] 

2011

 • Tonkens, E., Verplanke, L., & de Vries, L. (2011). Alleen slechte vrouwen klagen: problemen en behoeften van geïsoleerde allochtone spilzorgers in Nederland. Utrecht: MOVISIE. [details] 

2010

 • Verplanke, L., & Duyvendak, J. W. (2010). Onder de mensen? Over het zelfstandig wonen van psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking. Den Haag ; Amsterdam: Nicis Institute ; Amsterdam University Press. [details] 

2009

 • Verplanke, L., Veldboer, L., Duyvendak, J. W., van den Handel, C., Maarschalkerweerd, A., Groenendijk, J., ... Lammers, B. (2009). Onder de mensen? Een onderzoek naar mensen met beperkingen in vier stadsbuurten. Den Haag: NICIS Institute. [details] 

2014

 • van Bochove, M., Tonkens, E., & Verplanke, L. (2014). Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn. Den Haag; Amsterdam: Platform31; Universiteit van Amsterdam. [details] 

2012

 • Mogendorff, K., Tonkens, E., & Verplanke, L. (2012). Respect, waardering en ontplooiing: burgerschap voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Utrecht: MOVISIE. [details] 

Talk / presentation

 • van Bochove, M. E. (invited speaker) & Verplanke, L. (invited speaker) (9-10-2014). Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn., Presentation at the AGORA Jubileum Conferentie, Utrecht.

Others

 • Verhoeven, I. (participant), Duyvendak, J. W. (participant), Tonkens, E. H. (participant) & Jansen Verplanke, L. H. (participant) (5-7-2012 - 7-7-2012). 7th IPA conference Understanding the Drama of Democracy. Panel ‘Performing Welfare State Reform’ (participating in a conference, workshop, ...).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.

No known ancillary activities

edit contact information edit tabs