Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)

Islamofobie en Xenofobie

23Sept2017 10.30 - 17.00

Symposium

Samen met Emcemo en het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) organiseert het onderzoeksprogramma 'Forces that bind and/or divide' van de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam een symposium over islamofobie in Nederland. Politici, beleidsmakers, wetenschappers, activisten en anderen gaan in op diverse dimensies van islamofobie, zoals de overlap en interactie met secularisme, met andere vormen van racisme, met seksisme en met homofobie.

In de ochtend zijn er lezingen door Martijn de Koning (UvA) en Abdou Menehbi (Emcemo / CTID). In de middag zijn er 2 x 2 themasessies (Veiligheid, Vrouwen als doelwit, Geloof in/en de seculiere samenleving, Intersectionaliteit) en de dag wordt afgesloten met een plenaire sessie.

Published by  AISSR