Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)

Nanke Verloo ontvangt de Van Poeljeprijs 2015

25 November 2016

UvA onderzoeker Nanke Verloo ontvangt de prijs voor haar dissertatie ‘Negotiating urban conflict: Conflicts as opportunity for urban democracy’. In deze etnografie analyseert zij in wijken in Amsterdam, Utrecht en Den Haag hoe bewoners, welzijnswerkers, agenten en ambtenaren conflicten en alledaagse politiek en burgerschap produceren.

De prijs werd donderdagochtend 24 november 2016 uitgereikt door de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) tijdens de jaarlijkse conferentie van het Netherlands Institute of Government (NIG).

Nanke Verloo in reactie op de prijs

'Het is een hele eer om deze prijs te ontvangen en heel fijn om die erkenning te krijgen. Maar ik hoop ook dat wat ik heb geschreven daadwerkelijk iets kan betekenen voor discussies die nu plaats vinden. Juist in een samenleving die er achter komt dat de tegenstellingen tussen het bestuur en de gewone mensen in woonwijken zo groot is, is het nodig om achter het bureau vandaan te komen en daar eens echt te gaan kijken. Wat speelt er nu in die wijken? Waarom voelen die mensen zich zo achtergesteld en boos? Het boek vertelt hoe conflicten een motor kunnen zijn om deze mensen te betrekken bij besluitvorming. We moeten veel meer met elkaar in contact komen. Het conflict juist aan gaan. Ons begeven op de publieke plekken waar conflict tot uiting komt. Juist door de energie die voortkomt uit boosheid te gebruiken kunnen we onze democratie versterken.’ 

Over de prijs

De Van Poeljeprijs is de jaarlijkse prijs van de VB voor het beste bestuurskundige proefschrift dat aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit is verdedigd. De onafhankelijke jury, onder voorzitterschap van professor Mirko Noordegraaf (Universiteit Utrecht) beoordeelde dit jaar een recordaantal van 31 dissertaties, waaronder 27 Nederlandse en 4 Vlaamse.

  • dr. N. (Nanke) Verloo

    Profielpagina Nanke Verloo

    N.Verloo@uva.nl | T: 0205254037

    Go to detailpage

Published by  AISSR