For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Fiscal Federalism in Europe: Fiscal Union, Debt Union, or Fiscal Freedom?

Detail Summary
Date 15 November 2018
Time 17:00 - 18:30
Location Oost-Indisch Huis
Room Oost-Indisch Huis, VOC-zaal

De Duitse econoom Jürgen von Hagen, directeur van het Institut für Internationale Wirtschaftspolitik, is op 15 november te gast binnen onze reeks 'Europa en Financiën'. Hij gaat tijdens zijn lezing in op de argumenten voor een Europese fiscale unie. 

Het idee dat de Europese Monetaire Unie vervolmaakt moet worden door het vormen van een fiscale unie is een oud concept. De Franse president Macron heeft dit idee recentelijk weer nieuw leven ingeblazen toen hij een pleidooi hield voor de benoeming van een Europese minister van Financiën.

Jürgen von Hagen houdt tijdens zijn lezing op 15 november in Amsterdam de belangrijkste argumenten voor een Europese fiscale unie tegen het licht. Hij is zelf van mening dat het begrip van een fiscale unie te vaag is om in het openbaar debat van nut te zijn. Fiscale unies kunnen vanuit verschillende governance principes vormgegeven worden. Zo kunnen besluitvorming en uitvoering gecentraliseerd maar ook zeer gedecentraliseerd vorm gegeven worden. En zijn er vele gradaties van politieke autonomie denkbaar. Dit houdt in dat we te maken hebben met verschillende niveaus van fiscale soevereiniteit en verantwoordelijkheid.

Een fiscale unie binnen de Europese Monetaire Unie leidt hoogstwaarschijnlijk tot een Europese schuldenunie.  Een dergelijke ontwikkeling zou de positie van een gezamenlijke munt echter eerder verzwakken dan versterken.

Aanmelden voor deze bijeenkomst.

Na afloop bent u uitgenodigd voor een borrel.

Sprekers

De Duitse econoom prof. dr. Jürgen von Hagen is verbonden aan de Universität Bonn, waar hij sinds 2006 directeur is van het Institut für Internationale Wirtschaftspolitik. Hij is sinds 2012 ook vice-president van de Public Finance Council of the Republic of Portugal. Zijn onderzoek is vooral gericht op het Europese financiële beleid en het monetaire beleid.

Co-referent is prof. dr. Roel Beetsma, professor en vice-decaan van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Hij adviseert daarnaast nationale en internationale instituten op het gebied van fiscaal beleid. Daarnaast publiceert hij regelmatig over het Europese economische en monetaire beleid. 

Oost-Indisch Huis
Oost-Indisch Huis

Room Oost-Indisch Huis, VOC-zaal

Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam