For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Naar aanleiding van het onderzoek ‘Chatting about marriage with female migrants to Syria’ is in opdracht van de Universiteit van Amsterdam (UvA) een reflectie audit uitgevoerd door een externe commissie.

De opdrachtgever is de externe commissie dankbaar voor het aannemen van de opdracht en het leveren van het rapport.

De audit constateert dat de onderzoekers in de casus die aanleiding was voor de audit, handelden conform de bestaande richtlijnen en standaarden aangaande wetenschappelijke integriteit en ethiek van het Amsterdam Institute for Social Science Research, en de afspraken daarover met de European Research Council. De audit biedt ook geen aanleiding om te twijfelen aan het verantwoord handelen van de onderzoekers.

De auteurs van de reflectieaudit geven wel verschillende aanbevelingen voor kwalitatief onderzoek naar moeilijk bereikbare groepen en controversiële thema’s. De UvA gaat deze aanbevelingen kritisch bespreken, zowel binnen de eigen geledingen als daarbuiten, om ‘good research practice’ zo goed mogelijk te faciliteren en afspraken daarover waar nodig bij te stellen.

De onderzoekers hebben zelf ook een reactie op het rapport opgesteld.

De reflectie audit

De reflectie audit is naar aanleiding van een specifieke casus en had als expliciet doel bij te dragen aan verheldering van aspecten van ethiek en wetenschappelijke integriteit in onderzoek naar en onder zeer moeilijk te bereiken doelgroepen en naar controversiële zaken. In de audit is gesproken met onderzoekers en media die betrokken waren bij de betreffende casus en met externe experts en is inzage gegeven in het onderhavige onderzoeksmateriaal.

De reflectie audit geeft een aantal bevindingen en aanbevelingen aangaande betrokkenheid en transparantie in onderzoek, en over het beschermen van de veiligheid en privacy van onderzoekers en respondenten. Daarnaast identificeert de audit een aantal belangrijke dilemma’s en doet enkele aanbevelingen – onder andere voor beter overleg en discussie binnen onderzoeksgroepen en onderzoeksinstituten.

Vervolgstappen naar aanleiding van de audit

Het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), de faculteit en de UvA hebben vertrouwen in de wetenschappelijke integriteit van de betrokken onderzoekers en in de wijze waarop zij zijn omgegaan met de ethische aspecten in het onderzoek en verwelkomen een open discussie over de benoemde dilemma’s.

“We zullen de bevindingen en adviezen van de reflectie audit bespreken binnen het onderzoeksinstituut en de relevante onderzoeksgroepen en met de bredere academische gemeenschap. De thema’s van de audit sluiten aan bij protocollen rond integriteit die momenteel bij de AISSR, de faculteit en de UvA nader worden uitgewerkt en geïmplementeerd”, zegt onderzoeksdirecteur van de AISSR, prof. dr. Brian Burgoon. “Het bespreken van en debatteren over de aanbevelingen van de audit kunnen hierbij helpen. Wij zijn de commissieleden dan ook dankbaar dat zij de opdracht voor de audit hebben willen aannemen en een rapport voor ons hebben geschreven.”

Rapport reflectie audit Reactie van de onderzoekers op de reflectie audit