For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Choose your filters

Completed research projects

Results: 1 - 15 of 15
Results: 1 - 15 of 15
 • “Can't we leave that to the volunteers". Changing relationships between professionals and volunteers in care and welfare 

  This research, funded by multiple partners among which NICIS, analyses the shift from professionals to volunteers in social services in the Netherlands.

 • Burgers maken hun buurt: democratische innovatie met behulp van een ‘design experiment'

  Funded by NICIS, ASSR, University of Twente, Ministery of Interior and Kingdom relations, and the cities Enschede, Leiden and Hengelo, this project aimed to contribute to innovative and kwalitative improvement of citizen innitiatives. The main ...

 • Citizenship, National Canons, and the Issue of Cultural Diversity. The Netherlands in International Perspective.

  Funded by NWO Reasearch Programme Cultural Dynamics, Forum, Oxfam and the AISSR, this project offers an empirical analysis of the 'culturalization' of citizenship in the Netherlands at three levels.

 • CLIP (Cities for Local Integration Policies)

  This European Foundation funded project compares local integration policies at the European level.

 • De bindende invloed van middengroepen in gemengde buurten: hoe kan gentrification bijdragen aan vertrouwen?

  Het doel van dit NICIS gefinancierde project is om inzicht te bieden in de manier waarop en de mate waarin middengroepen een bindende factor vormen in gemengde buurten en in de betekenis van de aanwezigheid van middengroepen voor het vertrouwen ...

 • De kracht van openbare ruimte: maatschappelijke processen en het stedelijk leven

  Dit NICIS onderzoeksprogramma analyseert het verband tussen maatschappelijke processen enerzijds en het alledaagse stedelijk leven anderzijds.

 • IMISCOE: International Migration, Integration and Social Cohesion

  IMISCOE is a Research Network uniting 25 established European research institutes in pursuit of studies under the themes of international migration, integration and social cohesion. IMISCOE started as Network of Excellence in 2004 funded by the ...

 • Leren participeren. Een onderzoeksprograma naar de WMO

  Meerjarig NICIS onderzoekstraject over een aantal kwesties die het hart raken van de centrale doelstelling van de Wmo: het bevorderen van burgerparticipatie.

 • Perceptions of Cultural Hierarchies

  This NWO funded (open competition) project investigates whether and in what respects people in present-day Dutch society rank their own and others' cultural tastes in hierarchical order

 • Pilot Wmo/WWB: Activering alleenstaande mannen 50+

  De Amsterdamse stadsdelen Noord en Zuid, de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (WZS) en de Dienst Werk en Inkomen (DWI), gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de pilot, financieren dit project over de toeleiding van pilotdeelnemers ...

 • Public space, ethnic diversity and regulations

 • School to work transition among Turkish second generation in Paris and Amsterdam

  This PhD study aims to analyze and understand the ‘school-to-work' transition processes of Turkish second generation in cities of Amsterdam and Paris.

 • Sociale mobiliteit: individuen, groepen en buurten

  Hier presenteren onderzoekers een samenhangend onderzoeksprogramma op het brede gebied van Sociale Mobiliteit binnen het NICIS cluster ‘De Sociale Kracht van Steden: Welzijn en Integratie'.

 • Talentontwikkeling bij risicojongeren

  Doel van dit Raak Pro gesubsidieerde programma Talentontwikkeling is in bestaande praktijken van talentontwikkeling werkzame bestanddelen inzichtelijk en overdraagbaar maken om zo de kwaliteit en effectiviteit van talentontwikkeling te verbeteren ...

 • Verantwoordelijke, betrokken burgers en uitnodigende, verbindende instituties

  Dit onderzoek, gefinancierd door VSB-fonds, Aedes en woningcorporaties Rentree, Mitros en Stadgenoot, zoekt naar nieuwe bindingen tussen burgers onderling en tussen burgers en instituties in een democratiserende en meritocratiserende samenleving.