For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

IS Academie HIV/AIDS

Programme group Health, Care and the Body

Deze academie bestaat uit samenwerkingsprogramma's tussen Buitenlandse Zaken en academische instellingen en is gericht op een betere afstemming tussen de beleids- en onderzoeksagenda.

Financed by the Ministry of Foreign Affairs

Period: 2005-2010

De IS Academie zal een bijdrage leveren aan de verbreding en versterking van het politiek en maatschappelijk draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Programma's zijn van start gegaan op diverse gebieden, waaronder HIV/AIDS bestrijding in samenwerking met de AISSR.

Vanwege de grote maatschappelijke relevantie van haar AIDS onderzoeksprogramma hecht de AISSR grote waarde aan de door Buitenlandse Zaken geïnitieerde samenwerking in het kader van een IS Academie HIV-AIDS.

Middels de IS academie beoogt de AISSR bij te dragen aan de algemene doelstellingen, en meer specifiek aan een maatschappelijke en wetenschappelijke relevante agenda van HIV-AIDS onderzoek. Binnen dit partnership voorstel komen diverse activiteiten aan bod waaronder het geven van (gast)colleges, het opstellen van een onderzoeksprogramma, onderzoeksstages op BSc en MSc nivo, een AIO programma en het ontwikkelen en uitvoeren van publieksgerichte activiteiten.

prof. dr. A.P. (Anita) Hardon

Faculty of Social and Behavioural Sciences

Programme group: Anthropology of Health, Care and the Body