For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Research

New Booklet: Alledaagse spanningen en latent conflict rondom het Zwanenvechtplein

Cover Booklet

Vijfde Booklet: Moskeeën in Amsterdam. De “Westermoskee” en “De Verbinding”.

 Beide casussen gaan over de dynamiek van de samenwerking tussen lokale overheden en (religieuze) migrantenorganisaties omtrent de planning, bouw, en ingebruikname van ‘omstreden’ ruimtes.

Naast de beschrijving van de beide casussen bevat deze publicatie reflecties van experts uit verschillende vakgebieden, waarmee de problematiek van de casussen vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.

Auteurs: freek janssens & ivar halfman

Met bijdragen zijn van: Sara Cobb (George Mason University),  John Forester, (Cornell University),  Maarten Hajer (Univ. van Amsterdam en Planbureau van de Leefomgeving), David Laws (Universiteit van Amsterdam), Kimberlyn Leary (Harvard Medical School), Marcel Maussen (Universiteit van Amsterdam), Arnold Reijndorp (Universiteit van Amsterdam), Thijl Sunnier (Vrije Universiteit Amsterdam). 

Download Booklet
Zwanengevecht book cover

Vierde Booklet: Alledaagse spanningen en latent conflict rondom het Zwanenvechtplein

Dit boekje verteld het verhaal van bewoners, welzijnswerkers, politie agenten, en gemeente ambtenaren rondom het Zwanenvechtplein in Utrecht. Dankzij de medewerking van geïnteresseerde bewoners, bewonersorganisatie Buren voor Buren, het museum van Zuilen, ambitieuze medewerkers van Portes en het wijkbureau NoordWest hebben wij de verhalen uit het alledaagse leven rondom een spannend en multicultureel plein kunnen optekenen. Deze verhalen laten zien hoe er verschillend wordt gedacht over onderwerpen als participatie en veiligheid en hoe verschillende ideeën kunnen lijden tot spanningen en latent conflict.

De verhalen geven inzicht in alledaagse tactieken van bewoners en hoe deze een interessante invalshoek kunnen bieden voor beleid. 

Tekst: Nanke Verloo. Bijdragen zijn van: David Laws, Amsterdam Centre for Conflict Studies, Universiteit van Amsterdam, en projectleider “Buurten, Spanningen en Conflicten”; Maarten Hajer, Planbureau van de Leefomgeving, Universiteit van Amsterdam; Hendrik Wagenaar, University of Sheffield; Arnold Reijndorp, Universiteit van Amsterdam.  

Download booklet Zwanengevecht
Cover Food center

Derde booklet: Food Center Amsterdam 

Onderhandelingen over een groothandelsmarkt midden in de stad

Deze uitgave vertelt het verhaal van een grootschalig herontwikkelingsproject in Amsterdam West. Het geeft weer hoe ingewikkeld een proces van stedelijke herstructurering is, zeker in een zo dichtbevolkt gebied waar zoveel verschillende belangen spelen. Het laat ook zien hoe makkelijk misverstanden ontstaan en hoe weinig vertrouwen er is in het handelen van de (gemeentelijke) overheid.

Bijdragen zijn van: David Laws, Amsterdam Centre for Conflict Studies, Universiteit van Amsterdam, en projectleider “Buurten, Spanningen en Conflicten”; John Forester, professor of City and Regional Planning, Cornell University; Sara Cobb, Director of the Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR), George Mason University; Kimberlyn Leary, Associate Professor of Psychology, Harvard Medical School; en Ceren Sezer, architect en urban designer, TU Delft en Urban4. 

More info: f.janssens@uva.nl 

Download Booklet Food Center Amsterdam

Tweede booklet: De Tasjesdief (Casus editie nr 1)

Deze casusbeschrijving geeft een overzicht van de gebeurtenissen rondom een lokaal incident in Amsterdam Oost in januari 2005. De analyse van de gebeurtenissen die volgden op het incident geven inzicht in het handelsrepertoire van de lokale overheid in een crisis situatie, wat vraagt om handelingen op korte termijn.

Tweede Booklet - De Tasjesdief

Eerste booklet: Rethinking Maakbaarheid

Het eerste booklet is een thema-editie waarin we de betekenis van het Maakbaarheids ideaal in de hedendaagse samenleving heroverwegen. 

Rethinking maakbaarheid

Over de reeks

Deze reeks booklets is het resultaat van een drie jaar durend onderzoeksproject in samenwerking met het Nicis Institute naar lokale conflict situaties in buurten in de 4 grote steden in Nederland. Door conflict als onderzoekcontext te nemen komen verschillende actuele onderwerpen aan het licht en krijgen we inzichten in de hedendaagse samenleving.

Elk booklet behelst een casus beschrijving, een analyse, en een concreet beleidsadvies. Samen met onze collega’s op Harvard, Cornell University, het Institute for Conflict Analysis and Resolution op George Mason University hebben we verschillende analytische inzichten ontwikkeld over de dynamiek van lokaal conflict.

English Description of the Series

This booklet series is the result of a three year project in collaboration with the Nicis Institute on local conflicts in neighborhoods in the 4 biggest cities in the Netherlands. We identified 4 types of tensions through which conflicts mediate; crisis, controversy, disputes, and latent conflict. How do policy makers deal with moments of crisis? How do their actions relate to residents or professionals in the neighborhood? We take episodes of conflict as a context to understand social and political issues in our current society.

Each booklet contains a case description, an analysis, and a tangible policy advice. Our project team, consistent of Dutch and international professors and researchers developed several analytic insights in the dynamics of local conflict. Through this series we hope to engage you in the episodes.

The first Booklet is a theme edition in which we rethink the meaning of ‘Maakbaarheid’ (make-ability) in today’s society. Our current government emphasizes the importance of community building and social networks through bottom-up initiatives. But how can we make these initiatives part of policy developments if our discourse remains a top-down rationale of make-ability? And what does it mean for public administration if we change that perspective? This booklet offers a perspective of ‘making with’ instead of ‘making for’.