For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

De Rotterdamwet of Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) werd vanaf 2006 in Rotterdam toegepast. De wet weerde nieuw gearriveerde niet-werkenden (geen inkomen uit werk, pensioen of studiefinanciering) uit bepaalde buurten. UvA onderzoekers concluderen dat de leefbaarheid en veiligheid in deze buurten niet aantoonbaar zijn verbeterd sinds de invoering van deze wet.

Bloemhof Rotterdam (foto: flickr.com)

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek wordt vanaf 2006 toegepast in de Rotterdamse wijken Carnisse, Hillesluis, Oud-Charlois, Tarwewijk en Bloemhof. Deze wijken kampten met ernstige problemen als vandalisme, geweld, inbraak en drugsoverlast.

In de evaluatie stonden de volgende vragen centraal:

  • Hoe is het woningzoekenden vergaan aan wie een huisvestingsvergunning was geweigerd?
  • Welke effecten kunnen we waarnemen op andere wijken, qua bevolkingssamenstelling en leefbaarheid?
  • Wat is het daadwerkelijke effect op de leefbaarheid van de betrokken buurten?

Conclusies

De onderzoekers concluderen dat er geen aantoonbare verbeteringen hebben plaatsgevonden. Potentieel geweigerden verhuizen nu minder naar de aangewezen buurten en vaker naar buurten aan de randen van de stad maar er is geen effect op de veiligheid en leefbaarheid in de Wbmgp buurten.

Volgens de onderzoekers kan dit komen door de beperkte effectiviteit van de wet maar een andere mogelijkheid is dat deze buurten in het bijzonder worden geraakt door bezuinigingen op ander beleid, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, onderwijs of stedelijke vernieuwing.

In beide gevallen (de toepassing Wbmgp heeft geen effect, of de toepassing Wbmgp kan de negatieve effecten van andere ontwikkelingen niet ongedaan maken) is er reden om te zoeken naar andere manieren om de wijken en hun bewoners vooruit te helpen.

Tweede Kamer

De evaluatie is aangevraagd door de Eerste Kamer, maar kan ook betrokken worden bij het komend besluit van de Tweede Kamer over de wijziging van de wet.

Download evaluatie rapport

Onderzoekers

dr. C. (Cody) Hochstenbach

Cody Hochstenbach

Prof. J.L. (Justus) Uitermark

Justus Uitermark

dr. W.P.C. (Wouter) van Gent

Wouter van Gent