For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Hoogleraar politicologie Tom van der Meer breekt in 'Niet de kiezer is gek' een lans voor de kiezer die steeds maar weer ten onrechte de schuld krijgt van het gebrek aan vertrouwen in de politiek en van wispelturig stemgedrag.

Tom van der Meer
Tom van der Meer

"Wie niet beter weet zou denken dat Nederland te kampen heeft met een diepgaande democratische crisis. Nationale en lokale politici buitelen over elkaar heen met voorstellen die de Nederlandse democratie moeten redden...De kiezer zou apathisch zijn, de politiek niet langer vertrouwen, en zich in verkiezingstijd wispelturig gedragen...Ondanks al dit doemdenken is de Nederlandse democratie een van de beste van de wereld. De neerbuigendheid over de Nederlandse kiezer is ronduit misplaatst. De kiezer doet zijn werk. Hij is assertief en sceptisch, precies zoals je mag verwachten in een moderne democratie", aldus Tom van der Meer in 'Niet de kiezer is gek'.

Van der Meer dient in zijn publicatie David van Reybrouck, Thierry Baudet, Maarten van Rossem, Sybrand Buma, Edith Schippers, Bernard Wientjens, Alexander Pechtold en vele anderen van repliek.

De publicatie wordt op 18 januari in De Balie gepresenteerd.