For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Op voordracht van minister Edith Schippers (VWS) en bij Koninklijk Besluit is Jeannette Pols, samen met Pieter Hilhorst, benoemd als lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van volkgezondheid en samenleving

mw. prof. dr. Jeannette Pols, medewerker FMG, hoogleraar Social theory, humanism and materialities
Jeannette Pols (foto: Jeroen Oerlemans)

Jeannette Pols is Socrates professor ‘Social Theory, Humanism and Materialities’ aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij verbonden aan de afdeling Medische Ethiek in het Amsterdams Medisch Centrum. De benoeming gaat met terugwerkende kracht per 1 september 2017 in en geldt voor vier jaar.