Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)

Photographer: onbekend

Dr D.J. (Joost) Berkhout


 • Faculty of Social and Behavioural Sciences
  Programme group: Challenges to Democratic Representation
 • Visiting address
  REC BC
  Nieuwe Achtergracht 166  Room number: B10.10
 • Postal address:
  Postbus  15578
  1001 NB  Amsterdam
 • d.j.berkhout@uva.nl
  T: 0205252641

Onderzoek

 

Joost Berkhout is universitair docent en werkt aan het onderzoeksproject ‘Belangengroepen in West-Europa in kaart gebracht’ (NWO-Veni beurs, 2013-2017). Dit project gaat over belangenbehartiging door organisaties zoals vakbonden, denktanks, gemeentes, bedrijven, burgerinitiatieven, beroepsorganisaties, werkgeversorganisaties, NGO's en campagnegroepen. Wie probeert het overheidsbeleid te beïnvloeden? Zijn er verschillen tussen sectoren en landen? En waardoor worden deze verschillen veroorzaakt? Dit project zal resulteren in een overzicht van de aantallen en soort van politiek actieve organisaties in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In een recent conferentie-paper wordt de onderzoeksopzet van dit project in de context van een breder argument uitgebreider besproken, zie: http://ssrn.com/abstract=2431609

Tussen 2009 en 2012 werkte Joost Berkhout samen met Wouter van der Brug en Laura Sudulich aan het EU-gefinancierde project ´Support and Opposition to Migration´ (SOM). In deze Europese landenvergelijkende studie staat de vraag centraal waarom in sommige landen immigratie een belangrijke politieke kwestie is geworden en in andere landen minder, later of op een andere manier.

Hij is lid van de programmagroep 'Challenges to Democratic Representation' van het 'Amsterdam Institute for Social Science Research' (AISSR) en van het 'Institute for Migration and Ethnic Studies' (IMES).

Onderwijs

Joost Berkhout geeft het MA-keuzevak "Collective action and interest group politics".

 

Eerder doceerde hij onder andere de volgende vakken

* de Kernmodule Politieke Theorie en Politiek Gedrag (BA), over de uitdagingen van de vertegenwoordigende democratie.
* de Specialisatiemodule Politieke Theorie en Politiek Gedrag (MA), over de opkomst van populistisch radicaal rechtse partijen,
* het Project II (BA), over politieke netwerk analyse
* en het afstudeerproject 'Collectieve actie, politieke strategie en invloed: politiek tussen de straat en de wandelgang' (MA),

Achtergrond

Joost Berkhout is in 2010 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden met het proefschrift getiteld Political Activities of Interest Organizations: Conflicting Interests, Converging Strategies . Hij is in 2004 afgestudeerd in Internationale Betrekkingen en Media Studies aan de Universiteit van Amsterdam. In de eerste helft van 2008 was hij 'visiting researcher' aan het Europees Universitair Instituut in Florence.

List of publications

See tab for separate page for full list and pdf-versions

Research

 

Joost Berkhout is assistant professor in political science specialized in research on interest organizations (research interests: mobilization, political organization, organizational ecology of interest representation, lobbying, public action, networks).

Joost Berkhout works on the project 'Agendas and Interest Groups' (NWO-ORA, 2016-2019) together with the PhD researcher Patrick Statsch, for further details see PDF poster

His research was previously focussed on the project ‘Why interests organize on only some issues: Assessing the density and diversity of interest organizations in Western Europe’ (NWO-Veni, 2013-2017). This project is motivated by the puzzle that in some policy domains, such as education, development and health care, a large number and variety of organizations is politically active whereas in other domains, such as defense, banking and housing, there are only a small number of organizations active representing a relatively narrow range of interests. To date, these differences have not been systematically assessed. The research project fills this gap in the literature by describing and explaining the variation in the number (density) and character (diversity) of interest organizations in twenty policy domains in the United Kingdom, Germany, France and the Netherlands. The research design of this project is, as part of a broader argument, described in a recent conference paper: see: http://ssrn.com/abstract=2431609

This research builds upon Joost Berkhout’s doctoral research. In his PhD-dissertation Political Activities of Interest Organizations defended in 2010 in Leiden, he examined why interest organizations do what they do. In that, he points to the relationship between the population of interest organizations and the strategies that organizations pursue to influence policies. An important part of this research deals with EU-level interest representation.

Between 2009 and 2012, Joost Berkhout has been a post-doctoral researcher in the EU-funded project 'Support and Opposition to Migration' (SOM). The key research question in this study is: Why has immigration become an important political issue in some European countries but far less so (or later, of differently) in other countries? At the University of Amsterdam this project is coordinated by Wouter van der Brug and other project members include Laura Sudulich.

Joost Berkhout is a member of the programme-group 'Challenges to Democratic Representation' of the 'Amsterdam Institute for Social Science Research' (AISSR) and of 'Institute for Migration and Ethnic Studies' (IMES).

Teaching

 

Joost Berkhout teaches a graduate-level elective course titled 'Collective Action and Interest Group Politics'.  Previous teaching includes courses on interest representation, political behavior, politicization of migration and MA-thesis project.

CV

Joost Berkhout earned his PhD-degree at Leiden University in 2010. He has been a visiting researcher at the European University Institute in 2008. Earlier, he obtained masters and bachelors degrees in International Relations and Media Studies at the University of Amsterdam.

2018

 • Berkhout, D. J., Beyers, J., Braun, C., Hanegraaff, M. C., & Lowery, D. (2018). Making Inference across Mobilization and Influence Research: Comparing Top-Down and Bottom-Up Mapping of Interest Systems. Political Studies, 66(1), 43-62. DOI: 10.1177/0032321717702400 

2017

2015

 • Berkhout, J. (2015). Technical appendix: political claims analysis. In W. van der Brug, G. D' Amato, J. Berkhout, & D. Ruedin (Eds.), The politicisation of migration (pp. 197-206). (Extremism and democracy). London; New York: Routledge. [details] 
 • Berkhout, J., Carroll, B. J., Braun, C., Chalmers, A. W., Destrooper, T., Lowery, D., ... Rasmussen, A. (2015). Interest organizations across economic sectors: explaining interest group density in the European Union. Journal of European Public Policy, 22(4), 462-480. DOI: 10.1080/13501763.2015.1008549  [details] 
 • Berkhout, J., Ruedin, D., van der Brug, W., & D' Amato, G. (2015). Research design. In W. van der Brug, G. D' Amato, J. Berkhout, & D. Ruedin (Eds.), The politicisation of migration (pp. 19-30). (Extremism and democracy). London; New York: Routledge. [details] 
 • Berkhout, J., Sudulich, L., & van der Brug, W. (2015). The politicisation of immigration in the Netherlands. In W. van der Brug, G. D' Amato, J. Berkhout, & D. Ruedin (Eds.), The politicisation of migration (pp. 97-118). (Extremism and democracy). London; New York: Routledge. [details] 
 • van der Brug, W., D' Amato, G., Berkhout, J., & Ruedin, D. (2015). A framework for studying the politicisation of immigration. In W. van der Brug, G. D' Amato, J. Berkhout, & D. Ruedin (Eds.), The politicisation of migration (pp. 1-18). (Extremism and democracy). London; New York: Routledge. [details] 
 • van der Brug, W., Ruedin, D., Berkhout, J., & Cunningham, K. (2015). Cross-country comparisons and conclusions. In W. van der Brug, G. D' Amato, J. Berkhout, & D. Ruedin (Eds.), The politicisation of migration (pp. 179-196). (Extremism and democracy). London; New York: Routledge. [details] 
 • van der Brug, W., & Berkhout, J. (2015). The effect of associative issue ownership on parties’ presence in the news media. West European Politics, 38(4), 869-887. DOI: 10.1080/01402382.2015.1039379  [details] 
 • Lowery, D., Baumgartner, F. R., Berkhout, J., Berry, J. M., Halpin, D., Hojnacki, M., ... Schlozman, K. L. (2015). Images of an unbiased interest system. Journal of European Public Policy, 22(8), 1212-1231. DOI: 10.1080/13501763.2015.1049197  [details] 

2013

 • Berkhout, J. (2013). Why interest organizations do what they do: assessing the explanatory potential of ‘exchange’ approaches. Interest Groups & Advocacy, 2(2), 227-250. DOI: 10.1057/iga.2013.6  [details] 
 • Toshkov, D., Lowery, D., Carroll, B., & Berkhout, J. (2013). Timing is everything? Organized interests and the timing of legislative activity. Interest Groups & Advocacy, 2(1), 48-70. DOI: 10.1057/iga.2012.14  [details] 

2011

 • Berkhout, J., & Lowery, D. (2011). Short-term volatility in the EU interest community. Journal of European Public Policy, 18(1), 1-16. DOI: 10.1080/13501763.2011.520868  [details] 
 • Braun-Poppelaars, C., Berkhout, J., & Hanegraaff, M. (2011). Belangenorganisaties in de Nederlandse democratie: beleidsexperts of vertegenwoordigers? In R. Andeweg, & J. Thomassen (Eds.), Democratie doorgelicht: het functioneren van de Nederlandse democratie (pp. 139-159). Leiden: Leiden University Press. [details] 

2010

 • Berkhout, J., & Lowery, D. (2010). The changing demography of the EU interest system since 1990. European Union Politics, 11(3), 447-461. DOI: 10.1177/1465116510369264  [details] 
 • Messer, A., Berkhout, J., & Lowery, D. (2010). The density of the EU interest system: a test of the ESA model. British Journal of Political Science, 40(5), 161-190. DOI: 10.1017/S0007123409990329  [details] 
 • Wonka, A., Baumgartner, F., Mahoney, C., & Berkhout, J. (2010). Measuring the size and scope of the EU interest group population. European Union Politics, 11(3), 463-476. DOI: 10.1177/1465116510369267  [details] 

2008

 • Berkhout, J., & Lowery, D. (2008). Counting organized interests in the European Union: a comparison of data sources. Journal of European Public Policy, 15(4), 489-513. DOI: 10.1080/13501760801996683  [details] 
 • Lowery, D., Poppelaars, C., & Berkhout, J. (2008). The European Union interest system in comparative perspective: a bridge too far? West European Politics, 31(6), 1231-1252. DOI: 10.1080/01402380802372670  [details] 

2017

 • Berkhout, J. (2017). Lobby in daglicht: een eerlijker politiek speelveld? B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 44(1), 85-87. DOI: 10.5553/BenM/138900692017044001013 

2015

 • Berkhout, J. (2015). Change and continuity in the composition of the lobby community in the European Union: lobby explosion and lobby tourism? In P. A. Shotton, & P. G. Nixon (Eds.), Lobbying the European Union: changing minds, changing times (pp. 17-32). Farnham: Ashgate. [details] 
 • Berkhout, J. (2015). Interest organization demography research in Europe. In D. Lowery, D. Halpin, & V. Gray (Eds.), The organization ecology of interest communities: assessment and agenda (pp. 37-60). (Interest groups, advocacy and democracy series). Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9781137514318_3  [details] 

2014

 • Berkhout, J. (2014). Comparing populations of interest organizations: Skating on thin ice? In ECPR joint sessions of workshops 2014: Salamanca Colchester: European Consortium for Political Research. DOI: 10.2139/ssrn.2431609  [details] 

2016

 • Berkhout, J. (2016). [Review of: H. Klüver (2013) Lobbying in the European Union: interest groups, lobbying coalitions, and policy change]. Public Administration, 94(1), 278-280. DOI: 10.1111/padm.12231  [details] 

2012

 • Berkhout, J., Butter, T., & de Lange, T. (2012). Legal and policy situation of immigrants: the Netherlands. (SOM Working Papers; No. 2012-06). SOM. [details] 

2011

 • Berkhout, J., & Sudulich, L. (2011). Demographics of immigration: the Netherlands. (SOM Working Papers; No. 2011-07). SOM. [details] 

2009

 • Berkhout, J., & Sudulich, L. (2009). D5.1 Report on work plan. SOM. [details] 

2008

 • Berkhout, J. (2008). [Review of: B.D. Jones, F.R. Baumgartner (2005) The politics of attention: how government prioritizes problems]. Acta Politica, 43(4), 504-507. DOI: 10.1057/ap.2008.26  [details] 

2016

 • Berkhout, D. J., Hanegraaff, M. C., & Braun, C. Comparative Interest Group Survey Dutch Dataset: http://www.cigsurvey.eu/data/

2012

 • Berkhout, D. J. Support and Opposition to Migration Dataverse: https://dataverse.harvard.edu/dataverse/som

Scientific position

 • Berkhout, J. (2008): Co-organizer of the panel: Media and democracy: Building consent over Europe?, Annual conference, Edinburgh.
 • Berkhout, J. (2008): Organizer panel originating from the UACES Specialist Group 'Media and Communication in Europe', September 1, The UACES Conference 'Exchanging Ideas on Europe 2008; Rethinking the European Union'..
 • Berkhout, J. (2008): Organizer/ chair panel: Comparative Perspectives in Interest Group Research., the Third Central European University Graduate Conference in Socal Sciences..

Media appearance

 • Berkhout, Joost (21-12-2017): De Haagse lobbyclubs; schaduwmacht [Print] Vrij Nederland. De Haagse lobbyclubs; schaduwmacht.
 • Berkhout, Joost (20-12-2017): Nieuwsuur: Schaduwmacht [Television] Nieuwsuur. Schaduwmacht: wie zijn die machtige lobbyisten in Den Haag?.
 • Berkhout, Joost (01-12-2017): Spelen politici elkaar baantjes toe? Op zoek naar de Haagse banendraaimolen [Print] Vrij Nederland. Spelen politici elkaar baantjes toe? Op zoek naar de Haagse banendraaimolen.
 • Berkhout, Joost (22-11-2017): Schaduwmacht: bestaat die Haagse banencarrousel nou echt? Nieuwsuur. Schaduwmacht: bestaat die Haagse banencarrousel nou echt? (Nieuwsuur).

Book editor

 • van der Brug, W., D' Amato, G., Berkhout, J., & Ruedin, D. (2015). The politicisation of migration. (Extremism and democracy). London; New York: Routledge. [details] 

Talk / presentation

 • Berkhout, J. (invited speaker) (28-7-2015): Mobilization and Interest Communities, ECPR Standing Group Interest Groups Summer School, Hamburg.
 • Berkhout, J. (invited speaker) (12-6-2015): De aard en omvang van het systeem van belangenbehartiging: aantal en soort organisaties, Wetenschapsmarkt Beroepsvereniging Public Affairs, Den Haag.
 • Berkhout, J. (invited speaker) (2-12-2014): Representational bias and changes in the Brussels-based interest group population, INTEREURO outreach conference at the Centre for European Policy Studies, Brussels.
 • Berkhout, Joost (speaker) (30-5-2013): An ‘explosion’ of lobbyists? Change and continuity in the numbers and types of interest organizations in Brussels since the early nineties, Influencing EU Politics: Mobilization and Representation of European Civil Society, Friedrichshafen, Germany.
 • Berkhout, Joost (speaker) (1-11-2012): Politisering van migratie en integratie in West Europa, 1995-2009, Onderzoeksmiddag Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1 november, Den Haag , Den Haag, Netherlands.
 • Berkhout, Joost (speaker) (27-9-2012): The Politicisation of migration in Europe, The Politicisation of migration in Europe, Brussels, Belgium.

Others

 • Berkhout, Joost (participant) (20-10-2016 - 21-10-2016): Lobbying influence: New research questions, new lobbying practices? (organising a conference, workshop, ...).
 • Berkhout, J. (organiser) (23-10-2015): Workshop "Counting and Classifying Interest Organizations: Towards Common Ground?", Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • No ancillary activities

edit contact information edit tabs