For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Bewaar mij voor de waanzin van het recht

Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland

Deze bundel door UvA-docent Homo/Lesbische Studies Gert Hekma gaat over strafrecht en homoseksualiteit en over de uitwerking die de wet heeft gehad op de levens van individuele homo’s en lesbo’s, in het bijzonder van degenen die direct met vervolging te maken hebben gekregen.

2011 is voor de Nederlandse homo- en lesbogemeenschap een jaar om enkele bijzondere gebeurtenissen te herdenken. Het is tweehonderd jaar geleden dat in 1811 homoseksueel gedrag in Nederland werd gedecriminaliseerd. Van letterlijk een doodzonde werden homoseksuele contacten in de privésfeer helemaal vrij.

In 1911 werd het nieuwe wetsartikel 248bis ingevoerd, dat seksuele omgang tussen meerder- en minderjarigen van hetzelfde geslacht strafbaar stelde.

Nederland kent nu als enige land ter wereld 100 jaar onafgebroken een homobeweging. Een van de memorabele overwinningen van die beweging is de afschaffing van Artikel 248bis in 1971. 2011 is ook een kroonjaar voor de huidige homobeweging, het COC, die 65 wordt.

Over de auteurs

Gert Hekma is docent homo/lesbische studies aan de Universiteit van Amsterdam. Theo van der Meer studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde tientallen bijdragen over de Nederlandse homogeschiedenis.

Publicatiegegevens

Bewaar mij voor de waanzin van het recht. Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland. Door Gert Hekma en Theo van der Meer (redactie). ISBN 97890 79700 39 4, 220 pagina’s, € 15,00. Uitgeverij AMB.